طراحی چین لباس و دامن چین دار | آموزش تکنیک های طراحی لباس

نحوه طراحی چین لباس و دامن چین دار

طراحی چین لباس شاید به نظر کار ساده و پیش پا افتاده ای بیاید ولی در اصل تکنیکهای خاص خود را دارد که بدون آگاهی و رعایت آنها طراحی شما ظاهر زیبایی نخواهد داشت. پس برای طراحی بی عیب و نقص چین لباس و دامن چین دار با من همراه شوید. پیشنهاد می کنم قبل از شروع نحوه طراحی خطوط افقی لباس و نحوه طراحی چین و ریزش پارچه را مطالعه نمایید.

مراحل طراحی چین لباس ودامن چین دار

نحوه طراحی چین لباس و طراحی چین دامن
  • مدل را در حالت دلخواه طراحی کنید . برای اینکه امکان تمرین بیشتری داشته باشید از کاغذ پوستی استفاده کنید، کاغذ پوستی را روی طرح فیگور خود گذاشته و شروع به طراحی دامن کنید.
  • ابتدا کمر دامن را طراحی کنید. چین دامن مماس بر کمر خواهد بود. همانطوری که در پست قبلی اشاره شد کمر دامن چون زیر خط افق قرار داده بصورت مقعر کشیده می شود.

حال نوبت طراحی چین دامن است. در محل چین خوردگی به علت جمع شدن پارچه، برآمدگی های بسیار ظریفی ایجاد می شود. این برآمدگی ها با سه نوع خطوط عمودی زیر قابل ترسیم است.

چگونه می توان چین لباس را طراحی کرد
  1. خطوط سرتاسری که از کمر تا لبه پایین دامن امتداد می یابد
  2. خطوط نیمه که از کمر تا نیمه های دامن امتداد می یابد
  3. خطوط ریزی که مماس بر کمر شکل می گیرد
  • برای طراحی چین دامن از خطوط سرتاسری شروع می کنیم. این خطوط باید در امتداد تاب دامن و با درنظر گرفتن حرکت و نحوع قرار گیری فیگور ترسیم شود.
  • مابین خطوط سرتاسری و در راستای آن یک یا دو خط نیمه بکشید.
  • مابین خطوط کشیده شده خطوط ریز برای نشان داده چین سوزنی بکشید.
نحوه طراحی چین لباس و طراحی چین دامن

برای تکمیل طراحی دامن چین دار،در لبه پایین دامن را متناسب با خطوط عمودی کشیده شده خط موج داری بکشید. محل اتصال خطوط عمودی با خط موج دار را برای ایجاد سایه روشن پررنگ تر بکشید.

نحوه طراحی چین لباس و طراحی چین دامن

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه