طراحی مانکن از نمای پشت بدون خطوط راهنمای | آموزش طراحی لباس

طراحی مانکن از نمای پشت

آموزش طراحی حفظی مانکن از نمای پشت

سلام دوستان، امروز نوبت طراحی مانکن از نمای پشت است. اگر در طراحی حفظی مانکن از نمای جلو مهارت کافی بدست آورید این نیز برای شما به راحتی آب خوردن خواهد بود. طراحی مانکن از نمای پشت از نظر تقسیم بندی و مقیاس های طراحی، همانند نمای جلوی است. پس کاغذ و مداد را بردارید و همره با من مراحل زیر را برای طراحی مانکن انجام دهید.

مراحل طراحی حفظی مانکن از نمای پشت

 • طراحی را با کشیدن سر تخم مرغی شکل آغاز کنید. فرم گوشها را در میانه سر طراحی کنید.
 • از کناره گوش محل رویش مو است. با خط چین محل رویش مو را به شکل مثلث بکشید.
 • عرض گردن نیم سر است، خطوط گردن را بصورت پارانتزی و با طول 1/2 سر بکشید.
 • از گردن با شیب ملایم به سرشانه خطی با فرم سرکش آ  بکشید. در نظر داشته باشید که سرشانه از هر طرف باید یک سر فاصله داشته باشد.
 • با کشیدن یک خط محل ستون فقرات را از گردن تا کمر مشخص کنید. در هنگام رنگ کردن این قسمت باید سایه زده شود.
 • برجستگی استخوان کتف، تقریبا در محل سینه یعنی بالای خط سه قرار دارد. برجستگی استخوان کف را بصورت خط مورب L شکلی بکشید.

طراحی پایین تنه مانکن از نمای پشت

 •  محل فاق را بصورت چشمی مشخص کنید. فاق حدودا 4 طول سر از بالا فاصله دارد.
 • بصورت مورب 1/2 عرض سر، از سرشانه پایین آمده و با یک فرم کوتاه سرکش آ، از زیربغل تا کمربکشید. سپس با یک فرم سرکش آ بلندتر، با درنظر گرفتن باسن، از کمر تا زانو  را بکشید.
 • با یک فرم سرکش آ دیگر، با در نظرگرفتن برآمدگی ماهیچه ساق، زانو تا مج را بکشید.
 • حالا نوبت طراحی قسمت داخلی پا است. از کنار خط فاق، خط نسبتاً صافی تا زانو کشیده و با یک فرم سرکش آ، قسمت داخلی ساق، تا مچ پا را بکشید.

فرم پا در نمای پشت مشابه نمای روبه رو است ولی به جای کشیدن زانو فرم /_\ در قسمت پشت زانو بکشید.

 • برای کشیدن طرف دیگر بدن، قرینه کمر، باسن را با نقطه مشخص کنید. سپس دوباره با فرم سرکش آ از زیر بغل تا نقطه مشخص شده کمر بکشید. مجدداً از کمر تا نقطه مشخص شده باسن و سپس زانو را بکشید.
 • قسمت داخلی پا را نیز با دقت و از کنار خشتک تا زانو بکشید، فراموش نکنید مابین دو پا باید فاصله باشد.
 • با یک فرم سرکش آ دیگر از زانو تا مج و نوک پا بکشید.
نحوه طراحی باسن در نمای پشت
 • برای کشیدن باسن، در دوسوی خشتک دو نیم دایره بکشید. فرم باسن به همین راحتی طراحی شد
 • حالا شورت مانکن را هم بکشید. قسمتی از نیم دایره باسن را نزدیک شورت است را پررنگ تر کنید.
نحوه ظراحی باسن در نمای پشت

طراحی دست مانکن بدن رسم خطوط راهنما

 • حالا نوبت طراحی دست است، از سرشانه  با فرم سرکش آ، تا آرنج بکشید (آرنج در موازات کمر قرار دارد)، سپس با یک فرم سرکش آ دیگر از آرنج تا مچ دست که در موازات خط باسن قرار دارد بکشید.
 • برای طراحی قسمت داخلی دست، از زیر بغل تا آرنج و سپس از آرنج تا مچ را بکشید.
 • در آخر نیز دست مانکن طراحی کنید البته به خاطر داشته باشید که در نمای پشت، انگشت شست دیده نمی شود..
 • دست مقابل را نیز به همین ترتیب بکشید.

طراحی پا در نمای پشت

 • پاشنه پا را بصورت نیم دایره بکشید.
 • فرم پا را درست به همان شکلی که در نمای روبه رو کشیده می شود، طراحی کنید. قسمتی رویه پا ، در نمای پشت دیده نمی شود
 • با کشیدن خط صاف طراحی پا را تکمیل کنید

این هم از طراحی مانکن حفظی از نمای پشت. همانطوری که ملاحظه کردید، طراحی مانکن از نمای پشت تقریبا شبیه طراحی مانکن از نمای روبه رو است و تنها تفاوت قسمت ها است به رنگ آبی مشخص شده است. پس با اعمال این چند مرحله به راحتی قادر به طراحی نمای پشت نیز خواهید بود.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه