نحوه طراحی خطوط افقی لباس با قوس و زاویه صحیح | آموزش طراحی لباس

آموزش نحوه طراحی خطوط افقی لباس

سلام دوستان، به اولین بخش، آموزش طراحی لباس روی اندام مانکن خوش آمدید. در این بخش روی خطوط افقی لباس کار خواهیم کرد. منظور از خطوط اففی لباس، لبه پایین دامن، کمر، لبه آستین ، سایر برشهای افقی لباس است. برای اینکه لباس روی اندام فیگور شما، حالت سه بعدی داشته باشید باید این خطوط را با انحنا و زاویه درست کشیده شود.  پس با من همراه شوید تا قانون طلایی خطوط افقی طراحی لباس را با شما به اشترک بگذارم.


اصول طراحی خطوط افقی لباس

برای درک بهتر، به بشکه مقابل نگاه کنید. همانطوری که مشاهده می کنید نقطه دید شما در امتداد خط وسط بشکه است. بنابرین خط وسط به صورت خط صاف دیده می شود. خطوط بالای خط وسط، بصورت محدب و خطوط پایینی بصورت معقر دیده می شود. ضمناً هر قدر فاصله خطوط از خط وسط بیشتر باشد، با قوس بیشتری دیده می شوند.

شبیه سازی خطوط بشکه برای طراحی خطوط افقی لباس

خطوط افقی لباس نیز از همین قانون طلایی پیروی می کنند.  با فرض اینکه خط کمر در امتداد چشمان شما قرار دارد کمر را با خطی صاف و خطوط بالای آنرا بصورت محدب و خطوط پایین آن را مقعر کشیده شود.

خطوط افقی لباس در مانکن تمام رخ

خط کمر را بصورت خط صافی بکشید.

آرنج نیز جون در امتداد کمر  و نقطه دید قرار دارد. بصورت خط صاف باید کشیده شود.

تمامی خطوط بالای خط کمر را بصورت محدب بکشید. البته دقت کنید  خطوط دور تر باید با قوس بیشتری کشیده شود.

خطوط پایین خط کمر نیز بصورت معقر بکشید. به خاطر داشته باشید، هر چه فاصله خطوط از خط کمر بیشتر می شود باید قوس بیشتری داشته باشند.

طراحی خطوط افقی لباس در نمای جلو

نکته: خطوط باید عمود بر بدن باشد یعنی در بالاتنه خطوط منحنی باید عمود بر محل ستون فقرات و در دست و پا خطوی افقی باید عمود بر استخوان های ساقو ران و ساعد باشد

نحوه طراحی خطوط افقی لباس در گردن :

اگر از نیم رخ به گردن کشی نگاه کنید متوجه می شوید که گردن کمی به سمت جلو کشیده شده است. حال اگر گردن را بصورت یک استوانه در نظر بگیرید سر استوانه به سمت جلو خواهد بود. منحنی های افقی گردن نیز در راستای  انحنای سر استوانه خواهد بود یعنی در قسمت جلو بدن قوس آن به سمت پایین و در قسمت پشت بدن قوس آن به سمت بالا خواهد بود.

طراحی خطوط افقی آستین:

قسمت ساعد و بازو را دو استوانه در نظر بگیرد. سر استوانه در قسمت نزدیکتر بازو یا ساعد دیده می شود. قوس خطوط آستین نیز از انحنای سر استوانه پیروی می کنند.

طراحی خطوط افقی پا در حالت قدم زدن:

در حالت قدم زدن علاوه بر اجرای قانون استوانه و پیروی از قوس خطوط سر استوانه باید در پای خم شده پرسپکتیو را با دادن انحنای بیشتر به خطوط نشان داد.

طراحی خطوط افقی لباس در نمای پشت

طراحی خطوط افقی پشت لباس

خطوط افقی پشت لباس در بالاتنه درست برعکس جلو می باشد یعنی انحنای خطوط بالای خط کمر به سمت پایین و انحنای خطوط زیر خط کمر به سمت بالا خواهد بود.

 

طراحی خطوط گردن در پشت لباس : چون قسمت پایین گردن به شما نزدیک تر است قوس خطوط به سمت بالا خواهد بود.

طراحی خطوط افقی لباس در حالت نیمرخ :

همانطوری توضیح داده شد جهت انحنای خطوط در بالاتنه جلو و پشت برعکس یکدیگر است، برای همین در حالت نیمرخ باید قوس خطوط جلو و پشت را به هم وصل کنید.

جهت قوس خطوط افقی دست و پا در جلو و پشت یکسان بوده پس در حالت نیمرخ نیز تغییری نخواهد کرد.

طراحی خطوط افقی لباس در نمای نیمرخ

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه