طراحی حفظی مانکن بدون رسم خط و خطوط اولیه | آموزش آنلاین طراحی مد و لباس

آموزش نحوه طراحی حفظی مانکن برای طراحی لباس

آموزش طراحی حفظی مانکن

سلام دوستان، امروز نحوه طراحی مانکن بصورت حفظی، بدون کشیدن خط وسط و نقطه گذاری انجام خواهیم داد. تکنیک طراحی حفظی مانکن بسیار ساده است، اما قبل شروع باید در نحوه طراحی خطی و چوبی مانکن و طراحی ماهیچه و عضلات تسلط داشته باشید. پس اگر هنوز درس جلسات قبل را تمرین نکرده اید پست های قبلی را دوباره مرور کنید.

 

مراحل طراحی حفظی مانکن

 • ابتدا سر مانکن بشکل تخم مرغ وارونه بکشید، وقتی به نیمه سر رسیدید فرم گوش را در بیاورید. گوش مقابل را نیز بصورت قرینه بکشید.

تکنیک قرینه کردن بسیار ساده است، کافقیست نقاط برآمده یا فرورفته را مشخص کرده و به موازات آنها خطوط صافی بکشید. بصورت چشمی فاصله ها را روی خطوط صاف نقطه گذاری کرده و در پایان نقاط را به هم وصل کنید.

 • عرض گردن نیم سر است، خطوط گردن را بصورت پارانتزی و با طول 1/2 سر بکشید.
 • خطوط ماهیچه ای گردن و چال گردن را بکشید.
 • از گردن با شیب ملایم به سرشانه خطی با فرم سرکش آ  بکشید البته در نظر داشته باشید که سرشانه از هر طرف باید یک سر فاصله داشته باشد.
 • از ابتدای سرشانه تا زیر چال گردن، برجستگی استخوان ترقوه را فرم سرکش آ بکشید.
 • برای کشیدن سینه، از سرشانه به اندازه نیم عرض سر بصورت اریب پایین تر بیاید و از این نقطه فرم دایره ای شکل سینه را بکشید.
 • سینه مقابل را نیز بصورت قرینه بکشید. در نظر داشته باشید که بین دو سینه باید 1/4 عرض سر فاصله باشد.
مرحله اول طراحی حفظی مانکن ( آموزش طراحی لباس)

طراحی حفظی پایین تنه مانکن

 

 • فاصله فاق از بالا، 4 سر است، محل فاق را بصورت چشمی مشخص کنید و با عرض 1/4 سر بکشید.
 • از گوشه داخلی سینه، با یک فرم کوتاه سرکش آ، از سینه تا کمر (1/2 فاصله زیرسینه تا فاق) و با یک فرم سرکش آ بلندتر، با درنظر گرفتن باسن، از کمر تا زانو  را بکشید.
 • با یک فرم سرکش آ دیگر، با در نظرگرفتن برآمدگی ماهیچه ساق، زانو تا مج را بکشید.
 • حالا نوبت طراحی قسمت داخلی پا است. از کنار خط فاق، خط نسبتاً صافی تا زانو کشیده و با یک فرم سرکش آ، قسمت داخلی ساق ،  تا مچ پا را بکشید در پایان پا و نوک کفش و خط کفش را بکشید.

پاها را می توانید کشیده تر از بکشید اما باید در نظر داشته باشید که فاصله فاق تا زانو نباید بیشتر از فاصله زانو تا مچ باشد.

 • برای کشیدن طرف دیگر بدن، قرینه کمر، باسن را با نقطه مشخص کنید و سپس دوباره با فرم سرکش آ از زیر سینه تا نقطه مشخص شده کمر، از کمر تا نقطه مشخص شده باسن و سپس زانو را بکشید.
 • قسمت داخلی پا را نیز با دقت و از کنار خشتک تا زانو بکشید، فراموش نکنید مابین دو پا باید فاصله باشد.
 • با یک فرم سرکش آ دیگر از زانو تا مج و نوک پا و در پایان خط کفش را بکشید.
مرحله سوم طراحی حفظی مانکن ( طراحی لباس)
 • حالا نوبت طراحی دست است، از سرشانه  با فرم سرکش آ، تا آرنج بکشید (آرنج در موازات کمر قرار دارد)، سپس با یک فرم سرکش آ دیگر از آرنج تا مچ دست که در موازات خط باسن قرار دارد بکشید.
 • برای طراحی قسمت داخلی دست، از زیر سینه تا آرنج و سپس از آرنج تا مچ را بکشید.
 • در آخر نیز دست مانکن را به  همان شیوه ای که جلسه قبل توصیح داده شد طراحی کنید.
 • دست مقابل را نیز به همین ترتیب بکشید.

این هم از طراحی حفظی مانکن ،  برخلاف تصور خیلی سخت نیست و با کمی تمرین قادر به انجام آن خواهید بود. برای تسلط در طراحی حفظی باید تمرین کافی داشته باشید. پیشنهاد من طراحی 10 مانکن حفظی است بهتر است برای تمرین بیشتر لباس های از آخرین کالکشن haute couture را تن فیگورتان بپوشانید.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه