طراحی الگوی دامن فون بی نهایت به روش مولر | آموزش گام به گام طراحی الگو

طراحی الگوی دامن فون بی نهایت

امروز نوبت طراحی دامن فون بی نهایت است. دامن فون بی نهایت، دامنی است که گشادی لبه آن بر اساس سلیقه و مدل شما تعیین می شود. به اصطلاح مقیاس شما در طراحی الگو آن اندازه لبه پایین دامن خواهد بود. دامن فون بی نهایت جایگزین دامن کلوش است. این دامن، همان فرم دامن کلوش را دار بوده ولی معایت آن ندارد. زیرا از اریب پارچه بریده نمی شود و بنابراین هنگام حرکت یا نشستن، دامن بالا نمی رود. ضمناً اگر پارچه شما حاشیه داشته باشد با استفاده از این الگو شما می توانید با حفظ حاشیه پارچه، دامنی مشابه دامن کلوش ایجاد کنید.

دامن فون بی نهایت ششمین دامن اساس است. تکنیک طراحی این دامن بسیار کاربردی است. در طراحی مدل های مختلف دامن یا سایر قسمتهای لباس از آن به کررات استفاده خواهید کرد. پس لوازم زیر را تهیه و مراحل زیر را انجام دهید.

لوازم مورد نیاز برای طراحی الگوی دامن فون بی نهایت

مراحل طراحی الگوی دامن فون بی نهایت به روش مولر

 • برای طراحی الگوی دامن فون بی نهایت، نیاز به الگوی کامل دامن فون شماره 1 دارید. پس همانند شکل زیر الگوی پیش و پشت دامن فون شماره 1، را روی کاغذ الگوی قرار داده و دور تا دور آن را خط بکشید. سپس الگو را برگردانده و مماس بر خط وسط الگو قرار دهید. مجدداً سمت دیگر الگو را نیز کپی کنید.
مرحله اول طراحی الگوی دامن فون بی نهایت - کپی برداری از الگوی دامن فون شماره 1
اندازه گیری لبه دامن فون شماره 1 برای طراحی الگوی دامن فون بی نهایت
 • لبه پایین دامن را اندازه بگیرد.  (اندازه لبه پایین دامن در الگوی پیش ما 80 سانتیمتر است)

مقیاس طراحی الگوی دامن فون بی نهایت لبه پایین دامن است. ابتدا باید مشخص کنید چه میزان گشادی برای پایین دامن خود می خواهید.

 • گشادی دلخواه دامن خود را تعیین کنید. ( اندازه دلخواه ما 140 سانتیمتر در پیش و 140 سانتیمتر در پشت دامن است)

نحوه محاسبه تعداد و اندازه اوزمان های دامن فون بی نهایت

 • اختلاف مابین لبه دامن فون 1 با اندازه دلخواه را محاسبه کنید.
  M = 140-80 = 60
 • حالا اندازه اوزمانها را تعیین کنید. من 3 سانتیمتر برای هر اوزمان در نظر گرفته ام.
 • حالا برای تعیین تعداد اوزمان اختلاف M را تقیسم بر اندازه اوزمان ها کنید.
  تعداد اوزمان = 60/3=20
 • فاصله میان اوزمان ها را نیز محاسبه کنید.
  اندازه لبه پایین دامن فون 1 / تعداد اوزمان ها = 80/20 = 4 سانتیمتر

هر چه اندازه اوزمان کمتر باشد به زمان بیشتری برای طراحی الگو صرف خواهد اما در نتیجه دامن زیبا تر خواهد شد.

ایجاد اوزمان ها

 • در دو سوی خط وسط دامن و به موازات آن 20 خط با فاصله 4 سانتیمتر از یکدیگر رسم کنید.
 • تمامی این خطوط را از لبه پایین دامن تا نقطه صفر کمر با قیچی ببرید. ( تا انتها نباید بریده شود)
 • الگو را روی کاغذ الگوی دیگری قرار دهید.
 • بین هر برش الگو 3 سانتیمتر فاصله داده و با چسب به کاغذ الگوی زیری بچسپانید.
 • قسمت های اضافی کاغذ الگوی زیری را ببرید.
 • همانطوری که مشاهده می کنید کناره های لبه پایین دامن تیز شده است و باید این تیزی را برطرف کنید.
 • الگوی دامن فون 1 را روی الگوی ایجاد شده قرار داده و همانطوری که در شکل مشاهده می کنید قسمت اضافی را علامت زده و سپس ببرید.
 • الگوی دامن فون بی نهایت شما آماده است.

فراموش نکنید این روش یکی از پرکاربردترین تکنیکهای طراحی الگوست و در طراحی مدلهای مختلف دامن به کررات از آن استفاده خواهید کرد.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه