روش طراحی الگوی دامن پیلی ( دامن تمام پیلی) - آموزش آنلاین الگوسازی لباس

الگوی دامن پیلی

آموزش گام به گام طراحی دامن تمام پیلی بر مبنای دور کمر

سلام دوستان، امروز نوبت طراحی الگوی دامن پیلی شماره 1 یا تمام پیلی است. دامن پیلی شماره 1 هفتمین دامن اساس است که قبل از شروع به طراحی مدلهای مختلف دامن باید تکنیک طراحی آن را یادبگیرد.  اساس طراحی این دامن اندازه کمر است و نیازی به الگوی دامن پایه ندارید. برخلاف تصور طراحی الگوی دامن پیلی بسیار ساده است اما پیشنهاد می کنم قبل از شروع، نحوه طراحی الگوی شش دامن اساس قبلی را نیز مطالعه کنید.

اندازه های مورد نیاز برای طراحی الگو

 • دور کمر : 72 سانتیمتر
 • قد دامن : 60 سانتیمتر
 • اندازه پیلی :16 سانتیمتر
 • تعداد پیلی : 8 عدد

لوازم مورد نیاز

 • خط کش
 • گونیا
 • کاغذ الگو
 • قیچی
 • چسب
 • مداد
برای دامن تمام پیلی، باید حداقل 8 پیلی در نظر بگیرد و مینیموم عرض پیلی باید 8 سانتیمتر باشد. در صورت تمایل می توانید عرض و تعداد پیلی ها را بیشتر کنید.

روش محاسبه

با در نظر گرفتن اندازه و تعداد پیلی ها، عرض دامن و فضای مابین پیلی ها به روش زیر محاسبه می شود.

عرض دامن = دور کمر + ( اندازه پیلی * تعداد پیلی )

فضای مابین پیلی ها = دور کمر / تعداد پیلی ها

برای اندازه های داده شده عرض دامن و فضای ما بین پیلی ها به صورت زیر محاسبه می شود.

عرض دامن = 72 + ( 16 * 8 ) = 200 سانتیمتر

فضای مابین پیلی ها = 72 / 8 = 9

مراحل طراحی الگوی دامن پیلی

 • مستطیلی به عرض 200 سانتیمتر و طول 60 سانتیمتر رسم کنید.
 • روی خط AB، نصف فضای مابین پیلی ها ( 9 /2 = 4.5 سانتیمتر) را علامت گذاشته و به سمت پایین گونیا کنید.
 • از همین نقطه، عرض پیلی ( 16 سانتیمتر)  را اندازه گرفته و به سمت پایین گونیا کنید.
 • حالا نوبت فضای مابین پیلی های ( 9  سانتیمتر) از آخرین خط رسم شده، 9 سانتیمتر اندازه گرفته و به سمت پایین گونیا کنید.
 • حالا مجددا نوبت پیلی و سپس فضای مابین پیلی است.  به همین ترتیب خطوط را تا انتهای خط AB رسم کنید.
 • اگر علامت گذاری را درست انجام داده باشید فاصله مابین آخرین خط تا پهلوی دامن باید 4.5 سانتیمتر باشد.

نحوه بستن پیلی ها

حالا نوبت بستن پیلی هاست.

 • خط صافی در وسط پیلی ها رسم کنید. بهتر است با رنگ متفاوتی خط را رسم کنید تا به راحتی قابل تشخیص باشد.
 • حالا پیلی ها را روبه روی هم طوری تا کنید که مماس بر خط قرمز قرار گیرد

از قرار دادن دو عدد پلیسه، پیلی تشکیل می شود.

دامن پیلی شما آماده است.

تکنیک طراحی الگوی دامن تمام پیلی بسیار کاربردی است. بی شک در طراحی مدلهای مختلف دامن حتما از آن استفاده خواهید کرد. پس پیشنهاد می کنم حداقل یک بار این الگو را در اندازه اشل طراحی کنید.

در پست آتی نحوه طراحی الگوی تمای پیلی بر مبنای اندازه باسن آموزش داده شده است.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه