الگوی دامن پیلی دار - دامن تمام پیلی

طراحی الگوی دامن پیلی شماره 2

آموزش گام به گام طراحی دامن تمام پیلی بر مبنای دور باسن

سلام دوستان، امروز نوبت طراحی الگوی دامن پیلی دار شماره 2 است. دامن پیلی شماره 2 هشتمین دامن اساس است که قبل از شروع به طراحی مدلهای مختلف دامن باید تکنیک طراحی آن را یادبگیرد. الگوی این دامن تقریباً مشابه دامن پیلی شماره 1 است، تفاوت اصلی در اساس این دو دامن است. پیلی شماره 1 بر اساس اندازه دور کمر و پیلی شماره 2 براساس اندازه دور باسن است. بنابراین در دامن پیلی شماره 1 پیلی ها دوخته نمی شود ولی این دامن پیلی ها باید تا باسن دوخته شود. صمناً شما می توانید بنابه سلیقه و مدل مد نظر، پیلی ها پایین تر نیز بدوزید. برای طراحی این دامن نیازی به الگوی دامن پایه ندارید. اما پیشنهاد می کنم قبل از شروع، نحوه طراحی الگوی هفت دامن اساس قبلی را نیز مطالعه کنید.

اندازه های مورد نیاز برای طراحی الگو

 • دور کمر : 72 سانتیمتر
 • دور باسن: 102 سانتیمتر
 • قد دامن : 60 سانتیمتر
 • اندازه پیلی :16 سانتیمتر
 • تعداد پیلی : 8 عدد

لوازم مورد نیاز

 • خط کش
 • خط کش منحنی
 • گونیا
 • کاغذ الگو
 • قیچی
 • چسب
 • مداد
برای دامن تمام پیلی، باید حداقل 8 پیلی در نظر بگیرد و مینیموم عرض پیلی باید 8 سانتیمتر باشد. در صورت تمایل می توانید عرض و تعداد پیلی ها را بیشتر کنید.

روش محاسبه

با در نظر گرفتن اندازه و تعداد پیلی ها، عرض دامن و فضای مابین پیلی ها به روش زیر محاسبه می شود.

عرض دامن = دور باسن+ ( اندازه پیلی * تعداد پیلی )

فضای مابین پیلی ها = دوز باسن / تعداد پیلی ها

برای اندازه های داده شده عرض دامن و فضای ما بین پیلی ها به صورت زیر محاسبه می شود.

عرض دامن = 102 + ( 16 * 8 ) = 230 سانتیمتر

فضای مابین پیلی ها = 102/ 8 = 12.75

مراحل طراحی الگوی دامن پیلی دار

 • مستطیلی به عرض 230 سانتیمتر و طول 60 سانتیمتر رسم کنید.
 • روی خط AB، نصف فضای مابین پیلی ها ( 12.75 /2 = 6.37 سانتیمتر) را علامت گذاشته و به سمت پایین گونیا کنید.
 • از همین نقطه، عرض پیلی ( 16 سانتیمتر)  را اندازه گرفته و به سمت پایین گونیا کنید.
 • حالا نوبت فضای مابین پیلی های ( 12.75  سانتیمتر) از آخرین خط رسم شده، 12.75 سانتیمتر اندازه گرفته و به سمت پایین گونیا کنید.
 • حالا مجددا نوبت پیلی و سپس فضای مابین پیلی است.  به همین ترتیب خطوط را تا انتهای خط AB رسم کنید.
 • اگر علامت گذاری را درست انجام داده باشید فاصله مابین آخرین خط تا پهلوی دامن باید 6.37 سانتیمتر باشد.

اختلاف بین اختلاف کمر و باسن

قبل از بستن پیلی ها باید تفاوت دور باسن و دور کمر، در فاصله مابین خط باسن و خط کمر کسر شود. یعنی باید این رقم بصورت مساوی در فاصله مابین پیلی ها علامت زده شده تا با بسته شدن پیلی ها در این محل این اختلاف از بین برود.

( دور باسن – دور کمر ) / تعداد خطوط پیلی

(102-72)/18 = 1.66

 • در دو سوی قضای مابین پیلی ها این رقم را اندازه گرفته و علامت بزدنید.
 • خطی موازی با خط AB در فاصله 19 سانتیمتری از آن رسم کنید. ) قد باسن – 3)
 • با خط کش منحنی این نقاط علامت زده را به محل تلاقی خطوط وصل کنید.

نحوه بستن پیلی ها

حالا نوبت بستن پیلی هاست.

 • خط صافی در وسط پیلی ها رسم کنید. بهتر است با رنگ متفاوتی خط را رسم کنید تا به راحتی قابل تشخیص باشد.
 • حالا پیلی ها را روبه روی هم طوری تا کنید که مماس بر خط قرمز قرار گیرد

دامن پیلی شما آماده است. موقع دوخت باید پیلی ها تا 3 سانتیمتر بالاتر از خط باسن دوخته شود. البته شما می توانید پایین تر از آن نیز پیلی ها را ببندید.

تکنیک طراحی الگوی دامن تمام پیلی بسیار کاربردی است. بی شک در طراحی مدلهای مختلف دامن حتما از آن استفاده خواهید کرد. پس پیشنهاد می کنم حداقل یک بار این الگو را در اندازه اشل طراحی کنید.

در پست آتی نحوه طراحی الگوی تمای پیلی بر مبنای اندازه باسن آموزش داده شده است.

دیدگاه ها (1)

سلام
خدا قوت
درود بر شما بابت سایت خوبتون و آموزشهای بسیار عالی.
خیلی خوشحالم که با سایتتون آشنا شدم و بسیار برایم کاربردی ست.

گذاشتن یک دیدگاه