رسم الگوی دامن فون با گشادی کم به روش مولر - الگوسازی پیشرفته

دامن فون با گشادی کم (روش پیشرفته)

آموزش گام به گام طراحی الگو با گشادی کم

سلام دوستان، دامن فون با گشادی کم یکی از دامن های زیبا و پرکاربرد است. که برای روزهای گرم تابستان بهترین انتخاب برای پوشیدن زیرمانتو است. رسم الگوی دامن فون با گشادی کم نسبتا ساده است. اما برای طراحی آن باید با نحوه طراحی الگوی دامن راسته آشنا باشید. دنبال روش دوخت دامن فون را بدون الگو نباشید زیرا قطعاً طراحی آن با متد مولر تن خور بهتری خواهد داشت.  پس ما من در سروین استایل همراه باشید تا اصولی ترین روش طراحی دامن فون را به صورت گام به گام یاد بگیرید .

برای طراحی الگوی دامن فون نیاز به الگوی دامن راسته دارید. اگر هنوز الگوی آن خود را تهیه نکرده اید، با مطالعه  طراحی حرفه ای دامن راسته به روش مولر ، آن را طراحی کنید.

 

لوازم مورد نیاز برای طراحی الگو دامن

لوازم مورد نیاز برای الگوسازی

 • گونیای مولر
 • کاغذ الگو
 • چسب کالک یا نوارچسب
 • قیچی کاغذ
 • سانتیمتر

اندازه های لازم برای الگوسازی

برای طراحی الگوی دامن به اندازه های زیر نیاز خواهید داشت. من این الگو را با اندازه های استاندارد سایز 40 طراحی کرده ام. برای یادگیری نحوه اندازه گیری پست مربوطه را مطالعه کنید

 •  دور کمر : 70
 • دور باسن : 98
 •  بلندی قد باسن : 20
 • قد دامن :60
مراحل رسم طراحی الگوی دامن فون با گشادی کم

مراحل رسم الگوی دامن فون با گشادی کم

الگوی دامن راسته، را تا مرحله طراحی ساسون های پهلو بصورت طراحی کنید.

 • مستطیلی به طول:  قد دامن (60 سانتیمتر) و عرض:  نصف دور باسن + 1 الی 2 سانتیمتر آزادی (50 سانتیمتر) بکشید.
 • نقطه وسط 1-8 را علامت زده به سمت پایین گونیا کنید.
 • از نقطه 1 به 3 بلندی قد باسن (20 سانتیمتر) علامت زده و گونیا کنید.
 • از نقطه 6 یک سانتیمتر به سمت بالا علامت زده و از این نقطه خطی به موازات خط 1-8 بکشید.
اندازه تو رفتگی درز پهلو و اندازه ساسون های پیش و پشت به صورت زیر محاسبه می شود.
 • روی خط کمر اندازه نصف دور کمر + (0.5 الی 1 سانتیمتر ) آزادی را علامت بزنید (نقطه 11). مقدار باقی مانده  باید در درز پهلو و ساسنها ی پیش و پشت کسر شود. این مقدار برای سایز 40 با یک سانت آزادی در باسن و یک سانت در کمر برابر 14 سانتیمتر است.
 • نصف این مقدار را در درز پهلو و نصف دیگر آن را در یک پنس پیش و یک پنس پشت کسر خواهیم کرد.
 • 14 /2 =7 مجموع پنس پهلو
 • 7/2 + 0.5 = 4 تو رفتی درز بغل در الگوی پیش
 • 7/2 – 0.5 = 3 تو رفتی درز بغل در الگوی پشت
 • اندازه ساسون پیش  باید کمتر از نصف مجموع پنس های پیش و پشت باشد. یعنی برای 7 سانتیمتر می توانید بین 2.5 الی 3 سانتیمتر در نظر بگیرد.
 • مقدار باقی مانده اندازه ساسون پشت خواهد بود. برای این الگو برابر 4.5 سانتیمتر است.

نحوه طراحی درز بغل در دامن فون

 • ترسیم را از درز بغل شروع می کنیم. از نقطه 10 روی خط افقی کشیده شده،4 سانتیمتر (میزان محاسبه شده برای  درز بغل در الگوی پیش) را  به سمت راست اندازه بزنید.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط 8-6 وصل کنید.
 • از نقطه 10 روی همان خط افقی 3 سانتیمتر ( میزان محاسبه شده برای درز بغل در الگوی پشت ) به سمت چپ اندازه بزنید.
 • به کمک قسمت منحنی گونیای مولر این نقطه را به خط 1-6 وصل کنید.

طراحی خط برش الگوی پیش

 • فاصله مابین 2-5 را به سه قسمت مساوی تقسیم کرده، 1/3 اول را علامت زده به سمت بالا و پایین گونیا کنید. این همان خط برش است
 • نصف اندازه ساسون پیش را در دو سوی آن علامت بزنید.
 • نوک ساسون 3 سانتیمتر بالاتر از خط باسن قرار دارد. دو یال ساسون را به این وصل کنید.

خط برش و ساسون الگوی پشت

همانند الگوی پیش فاصله مابین 5-4 را به سه قسمت مساوی تقسیم کنید. 1/3 اول ازخط وسط پست (CB) را علامت زده به سمت بالا و پایین گونیا کنید.

روی خط کمر و  در دو سوی خط برش، نصف اندازه ساسون پشت علامت بزنید. سپس این دو نقطه را به نوک ساسون که 3 سانتیمتر بالاتر از خط باسن قرار دارد وصل کنید.

مراحل رسم طراحی الگوی دامن فون با گشادی کم
 • خط برش الگوی پیش را از پایین تا نوک ساسون و سپس یکی از یالهای ساسون را برش بزنید.
 • حالا به یکی از این تکه های برش خورده، مماس بر خط برش کاغذ الگو باریکی را بچسپانید.
 • حالا باید پایین دامن را به اندازه الی 6 سانتیمتر اوزمان دهید. برای این کار، تکه دیگر الگو را از نوک ساسون مماس بر هم قرار دهید.  پایین دامن را اوزمان دهید.

اندازه اروزمان یا گشادی پایین دامن باید در الگوی پشت و جلو دقیقا هم اندازه باشد. پس اگر برای الگوی پیش 3 سانتیمتر اوزمان داده اید برای الگوی پشت نیز باید به همان اندازه اوزمان دهید.

 • در قسمت پهلو باید به اندازه  نصف اوزمان داده شده در خط برش، اوزمان داده شود. برای انجام این کار کاغذ الگوی باریکی به درز بغل بچسپایند .
 • سپس نصف اوزمان داده شده را از نقطه 7 به سمت بیرون علامت بزنید.
 • نقطه 5 را به این نقطه وصل کنید.
 • با قسمت منحنی گونیای مولر، لبه پایین دامن (قسمتهای اوزمان داده شده ) را اصلاح کنید.
مراحل رسم طراحی الگوی دامن فون با گشادی کم - آموزش الگوسازی پیشرفته

برای الگوی پشت نیز همین مراحل را انجام دهید.

مراحل رسم طراحی الگوی دامن فون با گشادی کم

نحوه محاسبه و انتقال ساسون در الگوی پیش دامن فون

حالا نوبت طراحی پنس هاست. از الگوی پیش شروع کنید. ابتدا به خط کش منحنی، کمر را مجدداً طراحی کنید. با خط کش اندازه باقی مانده پنس پیش را اندازه گیری کنید.

 • اگر پنس به طور کامل بسته شد. نیازی به تغییرات ندارید.
 • اگر میزان باقی مانده از پنس کمتر از 1 سانتیمتر بود. بهتر است این میزان به درز پهلو انتقال یابد.
  برای این منظور در درز پهلو به اندازه 1 سانتیمتر به سمت داخل علامت زده و با قسمت منحنی گونیای مولر، انحنای درز پهلو را مجدداً طراحی کنید.
 • اگر پنس بیشتر از اندازه خود پنس بسته شد. برای اینکه کمر تنگ نشود باید به همان اندازه که از کمر کم شده باید به درز پهلو اضافه شود.
  برای این منظور در درز پهلو به همان اندازه کم شده به سمت بیرون علامت بزنید. سپس با با قسمت منحنی گونیای مولر، انحنای درز پهلو را مجدداً طراحی کنید
 • اگر میزان باقی مانده از پنس بیشتر از 1 سانتیمتر بود. باید پنس پیش در محل صحیح خود یکی  6 الی 8 سانتیمتری درز پهلو طراحی کنید.
  • از درز پهلو 6 الی 8 سانتیمتر به سمت داخل رفته تا مرکز پنس را مشخص شود.
  • از مرکز پنس خط عمودی به طول 8 الی 10 سانتیمتر بکشید.
  • در دو سوی مرکز پنس نصف میزان باقی مانده از پنس پیش را علامت زده و به نوک پنس وصل کنید.
  • پنس را روی کاغذ ببندید و با قسمت منحنی گونیای مولر لبه بالای دامن را مجددا طراحی کنید.
مراحل رسم طراحی الگوی دامن فون با گشادی کم

نحوه طراحی پنس پشت در دامن فون با گشادی کم

برای الگوی پشت معمولاً یک پنس آن هم درست در وسط طراحی می کنیم.

 • برای انجام این کار ابتدا میزان باقی مانده از پنس را اندازه زده و یادداشت کنید.
 • سپس منحنی لبه بالای دامن را دوباره طراحی کنید.
 • با متر ایستاده قسمت لبه بالای دامن را اندازه گیره گرده و نقطه وسط آن را علامت بزنید. از این نقطه خط مرکز پنس را به سمت پایین، به اندزه 13 الی 15 سانتیمتر گونیا کنید.
 • در دوسوی این خط نصف اندازه باقی مانده از پنس را علامت زده و به نوک پنس وصل کنید.
 • پنس پشت را بسته و با قسمت منحنی گونیای مولر، لبه بالای دامن را مجدداً طراحی کنید.

الگوی دامن فون با گشادی کم آماده است. پست های آینده نحوه برش آن نیز آموزش خواهم داد. ضمناً ا گر به خیاطی علاقمند اید ولی نمی دانید از کجا باید شروع کنید. آموزش خیاطی از پایه سروین استایل را از دست ندهید.

این الگو مناسب دامن فون برای زیر مانتویی است. پیشنهاد می کنم فون پایین دامن را 18-24 در نظر بگیرید. یعنی برای خط برش گشادی 6-8 سانتیمتر و برای درز بغل 3-4 سانتیمتر اوزمان دهید.

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه