آموزش طراحی ماهیچه های مانکن و نحوه طراحی دست | آموزش آنلاین طراحی مد و لباس

آموزش نحوه طراحی ماهیچه های بدن مانکن

آموزش طراحی ماهیچه و عضلات بدن مانکن

سلام دوستان، جلسه قبل نحوه طراحی مانکن خطی و چوبی با مقیاس 8 و نیم سر آموزش داده شد. امروز نوبت طراحی ماهیچه ها و تکمیل فیگور است. مانکن چوبی که قبلاً طراحی کرده اید را بردارید و مراحل زیر را برای ماهیچه ای کردن آن انجام بدهید.

نکته : برجستگی و انحنای قسمت های مختلف بدن، به شکل سرکش آ (مد الف) طراحی می شود. پس اگر فرم کلاه آ را در اندازه و زاویه های مختلف تمرین کنید به راحتی قادر به ماهیچه ای کردن مانکن خواهید بود.

مراحل ماهیچه ای کردن مانکن چوبی

 • طراحی را با گردن آغاز می کنیم، خطوط گردن را به شکل پارانتز به سمت داخل قوص می دهیم.
 • برجستگیهای گردن را با دو خط اریب که یکی تا نزدیکی خط 2 و دیگری کمی پایین تر از خط 2 ومتصل به چال گردن طراحی کنید.
 • شانه ها را به فرم سرکش (آ) بکشید.
 • از ابتدای سرشانه تا زیر چال گردن، برجستگی استخوان ترقوه را به شکل فرم سرکش (آ) بکشید.
 • حال نوبت طراحی سینه است. کمی بالاتر از خط دو یک نیم دایره کوچک بکشید سپس آن را با یک نیم دایره بزرگ تر تا نزدیک خط وسط برسانید. سینه مانکن را می توانید به اندازه دلخواه ترسیم کنید. در سمت مقابل نیز به همین ترتیب سینه بکشید البته بین دو سینه باید حدود 1/4 عرض سر فاصله باشد.
مرحله اول طراحی ماهیچه ای مانکن ( طراحی لباس)
 • کمی از سینه به سمت داخل رفته و کمر را به شکل سرکش آ تا خط کمر بکشید
 • مجدداً با فرم سرکش آ، کمر تا زانو را بکشید. زانو کمی به سمت داخل انحنا دهید.

 

نکته: باسن باید کمی از خط چوبی بیرون زده و گردتر طراحی شود

 • از فرورفتگی زانو دوباره همان فرم سرکش (آ) تا مچ را ترسیم کرده و برآمدگی قوزک پا و در نهایت نوک پا را بکشید.
 • با یک خط منحنی خط کفش را مشخص کنید.
 • سمت مقابل را نیز به همین شیوه بکشید.
 • خط لباس زیر مانکن را بصورت کمان بکشید.
 • از خشتک تا زانو، خط نسبتاً صافی بکشید و در انتها کمی به سمت زانو انحنا دهید.
 • کمی پایین تر از فرورفتگی زانو با یک منحنی به فرم سرکش آ قسمت داخلی ساق را کامل کنید.
نکته : برجستگی ماهیچه ساق در خانم ها در قسمت بیرون کمی بالاتر از قسمت داخلی پا است. هنگام طراحی قسمت داخلی ساق پا، حتما برجستگی ماهیچه را کمی پایین تر از قسمت بیرونی بکشید.
 • حالا نوبت طراحی دست است دوباره از فرمهای شبیه سرکش (آ) استفاده می کنیم. از سرشانه تا آرنج یک فرم سرکش آ و از آرنج تا مج دوباره یک فرم سرکش آ می کشیم.
 • قسمت داخلی دست از زیر بغل تا آرنج خطی نسبتاً صافی بکشید و آن را با کمی برجستگی به مچ وصل کنید
 • از خط کمر 1/2 طول سر پایین آمده و محل ناف را مشخص کنید.
 • از ناف تا ابتدای خط ترقوه یک خط فرضی بکشید تا محل میپل سینه یا همان نوک سینه مشخص شود. نوک سینه را بصورت یک نیم دایره داخل سینه مماس بر خط فرضی بکشید.
مرحله سوم طراحی خطی مانکن ( طراحی لباس)

نحوه طراحی دست مانکن

حالا نوبت طراحی دست مانکن است. برای کشیدن دست باید چند نکته را در نظر داشته باشید.

 1.  از مچ تا محل شروع انکشت شست فاصله ای حدود 1/4 طول سر وجود دارد.
 2. بین انگشت شست و انگشت اشاره فاصله ای به فرم منحنی وجود دارد. که این فاصله بسته به حالت قرار گیری دست کم یا زیاد می شود.
 3. انگشست شست داری دو بند و سایر انگشتان 3 بند دارند.

مراحل طراحی دست فیگور

 • مچ دست را بصورت دو خط موازی بکشید.
 • از انتهای هر یک از این خطوط، یک خط اریب به طول تقریبی 1/4 تا محل شروع انگشت شست و کمی بیشتر از آن برای شروع انگشت اشاره بکشید.
 • از محل شروع انگشت شست، انگشت شست را به فرم کلاه آ بکشید. و قسمت داخلی آن را با یک خط دوباره با یک خط منحنی بکشید.
 • در سمت دیگر با دو خط، انگشت اشاره را بکشید.
 • خط منحنی انگشت شست را امتداد داده و در نهایت بندهای انگشت اشاره را بکشید.
 • از سه انگشت بعدی فقط دو بند اول دیده می شود. با کشیدن سه انگشت دیگر، طراحی دست را به پایان می رسد.
آموزش کامل طراحی دست فیگور (طراحی مد)

تبریک می گویم طراحی مانکن به همین راحتی به پایان رسید. برای طراحی بی عیب و نقص باید حسابی تمرین کنید. برای جلسه آینده قرار است مانکن را بصورت حفظی و بدون طراحی خطی و چوبی خواهیم کشید. پس قبل آن حسابی تمرین کنید.

مطالب مرتبط