طراحی مانکن ازنمای پشت | آموزش آنلاین طراحی و تصویرسازی مد و لباس

طراحی مانکن از نمای پشت

طراحی مانکن از نمای پشت با مقایس 10 سر - آموزش آنلاین طراحی مد و لباس

سلام دوستان, امروز نوبت آموزش طراحی مانکن از نمای پشت است. چراکه برای نمایش جزئیات زیبای لباس از نمای پشت به آن احتیاج خواهید داشت. اگر طراحی مانکن از نمای روبه رو را هنوز مطالعه نکرده اید پیشنهاد می کنم قبل از شروع حتما آن را طراحی و تمرین کنید.

طراحی را با کشیدن طرح اولیه به کمک خط وسط و اشکال هندسی آغاز کرده سپس سایر اجزای بدن مانکن را مرحله به مرحله به تصویر می کشیم. مداد و کاغذ خود را برداشته و طراحی را شروع کنید.

طراحی مانکن از پشت سر نیز با مقیاس 10 سر انجام می شود که قبلا در طراحی مانکن از روبه رو بطور کامل آموزش داده شده است.

 • طراحی را با کشیدن خط وسط و تقسیم آن به ده قسمت مساوی آغاز کنید.سر مدل را در اولین واحد خط وسط بکشید.
 • خط شانه، کمر و باسن را به ترتیب در موقعیت یک نیم، سه و نیم و چهار ونیم واحد رسم کنید.
 • عرض این خطوط درست همانند طراحی مدل از روبه رو به ترتیب سه برابر عرض سر، دو برابر عرض سر و عرض باسن نیز محل تقاطع خط فرضیست که از دایره های مفصل سرشانه تا خط باسن کشیده می شود.
 • برای رسم شیب سرشانه نیز از موقعیت یک و یک چهارم خط وسط تا دایره های مفصل سرشانه خط صافی بکشید.
 • حال نوبت گردن است عرض گردن نصف عرض سر است. با دو خط موازی گردن را ترسیم کرده و با یک نیم دایره این دو خط را از بالا به هم وصل کنید.
 • از قسمت داخلی دایره های مفصل سرشانه خط صافی تا دو سوی کمر بکشید و سپس با کمی انحنا کمر را به خط باسن وصل کنید.
 • حال نوبت ترسیم پاست، در موقعیت 10 دو مثلت بکشید
 • از دو سوی باسن تا انتهای خط وسط خط صافی بکشید
 • برای ترسیم دست ابتدا محل آرنج را با یک دایره مشخص کرده و خطوط بازو را رسم نمایید
 • برای ترسیم دست خمیده ابتدا با آویزان کردن مداد از مفصل سرشانه فاصله بین سرشانه و خط کمر را اندازه گرفته و با تعییر زاویه مداد محل دقیق آرنج را بدست آورید.
 • دایره ای در محل مچ دست بکشید لازم به یادآوریست که فاصله آرنج تا مچ دست برابر فاصله دایره مفصل سرشانه تا آرنج است.
 • ترسیم دست را با اضافه کردن مثلت به انتهای دست راست و چندضلغی به انتهای دست چپ به پایان برسانید.
 • برای بدست آوردن موقعیت زانو از انتهای باسن خطی عمود تا موقعیت 9 بکشید، زانوها هم راستا با نقطه وسط این خط قرار دارند. زانوها را با علامت H مشخص نمایید.
طراح اولیه بدن مانکن به اتمام رسید حال نوبت ترسیم اندام و ماهیچه های مانکن است که با روان نویس یا همان مارکر این کار را انجام می دهیم البته شما می توانید از مداد نیز استفاده کنید.
 • گوشها و خطوط دو سوی سر را رسم کنید
 • برای رسم گردن دو خط از نیم دایره انتهای سر تا خط شیب گردن رسم کنید. سپس خط رویش مو با نقطه چین مشخط کنید (رویش مو از بالای گوش شروع شده و بصورت یک مثلث تا نزدیکی انتهای سر ادامه می یابد).
 • خطوط شانه را از گردن تا مفصل سرشانه رسم کنید.
 • دو سوی بالاتنه مدل را با خط خمیده رسم کنید.
 • برجستگی استخوان کتف را بکشید.
 • با یک مداد دو بیضی بزرگ در باسن رسم کنید حال با مارکر خطوط دو سوی باسن را بکشید. کمی پایین تر از کمر خط منحنی شورت و کمی پایین تر از استخوان کتف خط منحنی بیانگر بند کورست بکشید. زیر خط کمر مابین بیضی های کشیده شده مثلثی بکشید. این مثلث بعدها در طراحی شلوار جین به شما کمک خواهد داشت. حال طراحی شورت را کامل کرده و برای نشان داده برجستگی باسن، مماس بر خطوط پایینی بیضی های طراحی شده منحنی کوچکی بکشید.
 • همانند طراحی مدل از رو به رو، ران تا زانو طراحی کنید
 • با کشیدن یک خط مورب در یک سوم بالای مابین زانو تا ساق، محل برجستگی ماهیچه در دو سوی ساق را مشخص کنید سپس با خط مورب دیگری در موقعیت 9 خط وسط، با زاویه ای برعکس خط مورب قبلی، محل برجستگی استخوان قوزک پا را تعیین کنید.
 • ابتدا قسمت بیرونی ساق پا را بکشید (ماهیچه ساق پا در دو سوی خط مورب برجسته تر خواهد بود). حال نوبت قسمت داخلی ساق پاست، قسمت داخلی ران را دوباره کشیده تا کمی پررنگ تر شود و سپس ساق پا تا قورک پا را بکشید.
 • نوبت طراحی کفش پاشنه بلند است که تقریبا شبیه درب بطری بازکن طراحی می شود و سپس پنجه را طراحی کنید.
 • طراحی پا را با کشیدن حرف H در محل زانو به پایان برسانید.
 • برای طراحی دست چب مدل ابتدا قسمت بیرونی سپس قسمت داخلی دست را از محل سرشانه تا آرنج را طراحی کنید. بعد طراحی ساق دست را تا مچ انجام داده و در نهایت دست و انگشتان دست را بکشید. سپس دست راست را طراحی کنید ابتدا قسمت داخلی دست تا مچ سپس قسمت بیرونی دست تا مچ را رسم کرده و سپس آرنج را با حرف v مشخص کنید و دست و انگشتان دست را ترسیم کنید. به خاطر داشته باشید که در حالت پشت سر انگشت شست دیده نمی شود.
 • تمام خطوطی را که با مداد کشیده اید را پاک کرده و استخوان کتف را کمی پر رنگ تر کرده و برای مشخص کردن ستون فقرات خط نازکی در پشت و کمر مدل بکشید.

تبریک می گم طراحی مانکن از پشت آماده است. اگر از طراحی خودتان راضی نیستید دوباره مراحل ذکر شده را انجام دهید رمز موفقیت در تمرین، تمرین و باز هم تمرین است

مطالب مرتبط

گذاشتن یک دیدگاه